Новости и информация PDF Print E-mail
Качество

Качество

Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие със стандарт ISO 9001:2008, което е гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Нашето предложение

Нашето предложение

Консултации при избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента. Инсталация и пускане в действие на доставеното...

Дизайн!

Дизайн!

Нашите продукти се отличават с иновативен и функционален дизайн, който подобрява работата на продукта и не на последно място улеснява труда на оператора.

 

Лабораторна стъклария

Рециклиране на апаратиimage

Химикали и реактиви

Технически химикалиimage

Лабораторно оборудване

Камини & Шкафове & Масиimage

За нас

Фирмата изработва нестандартно лабораторно обзавеждане по индивидуални проекти, съобразени със специфичните изисквания на Вашата лаборатория.
Дългогодишен опит в производството на:
  • лабораторни камини
  • лабораторни маси
  • островни маси
  • антивибрационни маси
  • възстановяване на лабораторни прибори, апарати и дестилатори
  • търговия с лабораторна стъклария и химикали

Европейски проект

Представяне на проектите

Информация за публична покана Проект BG16RFOP002-2.040-0752-C01 с бенефициент ЕТ "АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ"

Период за кандидатстване по обявената процедура за избор на изпълнители: 18.05.2021г. - 25.05.2021г. чрез ИСУН 2020 - Е-тръжни процедури: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Документация по тръжната процедура, публично достъпна от 17.05.2021: Архив

Информация за изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.040-0752-C01: Документ

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност: Документ

Български (България)English (United Kingdom)

Каталог


Апарати и консумативи

Стъклария

Партньори

Адрес

гр. Шумен
ул. "Индустриална"
п.к. 9700

За информация и поръчки

Тел.: 054 86 99 32;
Факс: 054 86 99 32;
GSM: 0878 921 753,
GSM: 0888 921 753;
e-mail: labo_him@abv.bg

Работно време

понеделник - петък
08:00 - 16:30

WEB, Software, Hardware