Химикали PDF Print E-mail

A...


Наименование

Разфасофка кат.№
Агар агар 250 гр.
Агар агар за микробиология Fluka 250 гр. № 05040
Агар агар на влакна. 500 гр
Азотна киселина MERK 2,5 л №1004562500
Азотна киселина Riedel 2,5 л № 07006
Азотна киселина на едро

Азотна киселина техн. 1 л
Азотна киселина техн. туба 5 л
Акридиноранж Лоба 25 гр.
Акриламид за електрофореза MERCK 100 гр.
Акрилонитрил Aldrich
№110213
Активен въглен на гранули 100 гр.
Активен въглен на гранули 500 гр.
Активен въглен на гранули на едро

Активен въглен на гранули 50 гр.
Активен въглен на прах на едро

Активен въглен на прах 50 гр.
Активен въглин на прах 300 гр.
Алгецид с изсветлител СТХ60

Ализарин 100 гр.
Ализариново жълто. 10 гр
Алкалблау 6В 10 гр.
Алоксан 10 гр.
Алуминиев карбид Fluka 500 гр.
Алуминиев нитрат 9 хидрат МERCK 1 кг
Алуминиев оксид на прах ЧЗА 500 гр.
Алуминиев оксид ЧЗА

Алуминиев сулфат

Алуминиев сулфат .18Н2О ЧЗА 500 гр.
Алуминиев сулфат торба 50 кг
Алуминиев хидрооксид ЧЗА  . 400 гр
Алуминиев хлорид хексахидрат

Алуминий на гранули 100 гр.
Алуминий на прах 100 гр.
Алфа - Бензоин оксиме МERKC 25 гр.
Алфа - кетоглутаминова киселина. 10 гр
Алфа -Нафтол 100 гр.
Алфа-Нафтиламин за синтез. MERCK 100 гр № 8.22291
Амберлайт ресин IRA 400 (CI) 500 гр.
Амберлайт ресин IRA 50 (Н) 500 гр.
Амиго бляк 10 гр.
Амидо бляк В10 10 гр.
Амидоблак за електрофореза 10 гр.
Аминооцетна киселина чиста 800 гр.
Амониев ацетат ЧЗА 500 гр.
Амониев ацетат ЧЗА 700 гр.
Амониев ацетат чза на едро

Амониев ацетат чист на едро

Амониев бикарбонат-хран. торба 25кг
Амониев бифлуорид-чист 700 гр.
Амониев бромид ЧЗА

Амониев ванадат 100 гр.
Амониев дихромат 500 гр.
Амониев карбонат ЧЗА 450 гр.
Амониев карбонат ЧЗА 500 гр.
Амониев нитрат ЧЗА

Амониев нитрат ЧЗА 750 гр.
Амониев оксалат монохидрат ЧЗА 800 гр.
Амониев оксалат ЧЗА 500 гр.
Амониев персулфат 100 гр.
Амониев персулфат MERCK 100 гр. № 1201
Амониев персулфат ЧЗА

Амониев персулфат чист

Амониев пиролидиндитиокарбамат Riedel 25 гр. №8765
Амониев роданид 700 гр.
Амониев роданид ЧЗА 500 гр.
Амониев сулфат техн.

Амониев сулфат ЧЗА

Амониев тиосулфат ЧЗА Fluka
№10020
Амониев фосфат (монобазик). 250 гр
Амониев фосфат торба 25 кг
Амониев хептамолибдат 100 гр.
Амониев хептамолибдат ЧЗА

Амониев хлорид  MERCK
№ 1011415000
Амониев хлорид MERCK
№ 1.011451000
Амониев хлорид техн. 500 гр.
Амониев хлорид техн.торба 25 кг
Амониев хлорид ЧЗА

Амониев хлорид ЧЗА 300 гр.
Амониев хромат ЧЗА 700 гр.
Амониева селитра торба 50 кг
Амониево железен (II) сулфат (Морова сол) ЧЗА

Амониево железен (III) сулфат (Желязна стипца) 500 гр.
Амониево железен (III) сулфат (желязна стипца) ЧЗА

Амониево железен (III) цитрат 500 гр.
Амонячна вода (Амоняк) SIGMA 2,5 л №05003
Амонячна вода MERCK 2,5 л № 105432
Амонячна вода-25% (кат.на опасност C,N)

Ампула Сребърен нитрат

Анилин MERCK
№1.01261.0250
Антимон (V) сулфид 100 гр.
Антимон Flukа 500 гр.
Антимонов (V) сулфид Ферак ЧЗА 500 гр.
Антискреж
Аскорбинова киселина торба 25 кг
Аспартинова киселина (DL). 100 гр
Аценафтен ЧЗА Лоба 100 гр.
Ацеталдехид за синтез MERCK
№ 8.0004.1000
Ацетамид Реахим чист. 50 гр
Ацетилацетон MERCK
№8.00023
Ацетон Aldrich 2,5 л № 32201
Ацетон БДС 9059-81 на едро

Ацетон БДС 9059-81 туба 5л
Ацетон ЧЗА

Ацетонитрил MERCK /за течна хромотография/
№ 1.00030.2500

Б...


Наименование

Разфасофка кат.№
Бавен хлор таблетки 90% 1 кг
Бавно разтворим хлор 90% СТХ 300

Бакпуловер торба 10 кг
Барбитурова киселина 500 гр.
Барбитурова киселина 100 гр.
Бариев ацетат 250 гр.
Бариев дифениламин сулфонате SIGMA. 5 гр 33916
Бариев карбонат MERCK
1714
Бариев карбонат ЧЗА

Бариев нитрат ЧЗА оп.500 гр.
Бариев оки Riedel 2,5 кг
Бариев пероксид ЧЗА 800 гр.
Бариев сулфат ЧЗА

Бариев хидроксид Fluka ЧЗА
№11781
Бариев хидроксид октахидрат ЧЗА 250 гр.
Бариев хидроксид октахидрат ЧЗА 100 гр.
Бариев хлорид дихидрад MERCK
1.01719.1000
Бариев хлорид торба 25 кг
Бариев хлорид ЧЗА

Бариев хромат 500 гр.
Белина туба 5 л
Бензалдехид MERCK
№801756
Бензидин ЧЗА 100 гр. Fluka
№ 12115
Бензин екстракционен 1 л
Бензоена киселина ЧЗА 500 гр.
Бензоиноксим MERCK 25 гр.
Бензол 500 мл
Бензол ЧЗА Lachner

Бензол-1.3-дисулфоник MERCK
№802193
Бензофенон 100 гр.
Бензофенон за синтез MERCK
8.01801.250
Бентонит

Бентонит торба 25 кг
Бидестилирана вода туба 5 л
Бидистилирана вода

Бимщайн пемза 250 гр.
Бимщайн пемза 500 гр.
Бимщайн ЧЗА MERCK 250 гр. № 1.02441
Бимщайн-пемза

Бисмут (III) оксид 100 гр.
Бисмут (III) субнитрат 100 гр.
Бисмут (III) субнитрат 30 гр.
Бисмут на гранули 250 гр.
Бисмут на гранули. 30 гр
Бисмут нитрат оксид 100 гр.
Блаугел индикиран /кат.на опасност Т/ 250 гр.
Боракс 1кг
Боракс торба 25 кг
Боракс торба 50 кг
Боракс ЧЗА

Борен анхидрид ЧЗА Fluka

Борен оксид Fluka

Борна киселина

Борна киселина торба 25 кг
Борна киселина ЧЗА 500 гр.
Борна киселина ЧЗА. 800 гр
Борна киселина ЧЗА на едро
Боров терпентин 1 л
Боров терпентин на едро
Борфлуороводородна киселина 50%

Брилянт синьо MERCK
1.1544.0025
Брилянтгрюн чист 500 гр.
Брилянтовозелено 10 гр.
Брилянтовозелено. 100 гр
Бром 100 гр.
Бромводородна киселина ЧЗА

Бромкрезол зелено. 5 гр
Бромкрезолчервено 5 гр.
Бромосукцинимид Fluka. 100 гр 18350
Бромтимолблау 10 гр.
Бромтимолблау индикатор 25 гр.
Бромфенолблау  индикатор 10 гр.
Бромфенолблау. 20 гр
Бутанол Fluka 2,5 л .№ 19420
Бутанол ЧЗА

Бутанол-чист

Бутилацетат чист

Бутиралдехид Fluka 500 мл №20710
Буферен разтвор RFU рН=10 /готови за употреба/

Буферен разтвор RFU рН=4 /готови за употреба/

Буферен разтвор RFU рН=7 /готови за употреба/

Буферен разтвор RFU рН=9 /готови за употреба/

Буферен разтвор RFU рН=9,18 /готови за употреба/

Буферен разтвор рН10 готов MERCK

Буферен разтвор рН4 готов MERCK

Буферен разтвор рН7 готов MERCK

Буферен разтвор рН9 готов MERCK


В...


Наименование

Разфасофка кат.№
Вазелин фармакопеен на едро
Вазелин фармакопеен Оп. 500 гр.
Валин D 10 гр.
Ванадий

Ванилин. 50 гр
Виктория блау В 10 гр.
Винена киселина 1 кг
Винена киселина L натурална торба 25 кг
Винена киселина MERCK
№ 1008041000
Винена киселина оп. 100 гр.
Волфрам 99,9% 100 гр.
Волфрамфосфорна киселина МERCK 250 гр. №583

Г...


Наименование

Разфасофка кат.№
Газ за осветление
900 мл
Газ за осветление
на едро
Гентиал виолет. оп. 10 гр
Гентиал греен 10 гр.
Гимза  MERCK 2,5 л №1.09204
Гимза /за оцветяване/ Sigma 5 гр.
Глицерин на едро
Глицерин оп. 100 мл
Глицерин фарма Оп.1 кг
Глицерин фарма туба 5 л
Глицин 100 гр.
Глицин MERCK
№ 1.04201.0100
Глутаминова киселина L Fluka 100 гр. № 49450
Глутаминова киселина MERCK
№ 1.00289025
Глюкоза /декстроза/ 500 гр.
Глюкоза /декстроза/ торба 25 кг
Глюкоза монохидрат ЧЗА 800 гр.
Графит /сребрист/

Графит /черен/

Гуайакол Fluka 100 гр. №50880
Гума арабика 500 гр.
Гума арабика ЧЗА


Д...


Наименование

Разфасофка кат.№
Дезинфектант Bacy Sept оп. 1 л
Дезинфектант BCI оп. 1 л
Дезинфектант CLEANER туба 5 л
Дезинфектант за ръце Desimat оп. 500 мл
Дезинфектант за ръце и кожа Скруб AL оп. 300 мл
Дезинфектант за ръце и кожа Скруб AL оп. 750 мл
Дезинфектант за ръце Профиди оп. 750 мл
Дезинфектант Изосан G оп. 1 кг
Дезинфектант Йодолин оп. 1 кг
Дезинфектант Табидез 56 таблетки оп. 1 кг
Декстрин чист

Декстроза торба 25 кг
Дестилирана вода

Дестилирана вода туба 10 л
Дестилирана вода туба 5 л
Диаминобензидин Fluka 1 гр. № 32741
Диамониев фосфат торба 8 кг
Ди-амониев хидроген цитрат ЧЗА 600 гр.
Диантипирилметан Олдрич 25 гр. №27608
Дибромметан Fluka ЧЗА 600 мл №66730
Дибромметан MERCK ЧЗА 250 мл №810278
Диетилов етер ЧЗА

Диетилов етер ЧЗА  Lachner

Диетилов етер ЧЗА на едро
Диметил пентан 10 гр.
Диметил сулфит MERCK. 25 гр №8.03639.0025
Диметиламинобензалдехид 50 гр.
Диметилглиоксим 50 гр.
Диметилформамид 1 л
Дитизон 10 гр
Дифенил дителурид  Aldrich. 5 гр № 384127
Дифениламин 250 гр.
Дифенилкарбазид. 100 гр
Дифенилкарбазон ЧЗА 25 гр.
Дихидрокс -бифенил 10 гр.
Дихлоретан MERCK
№ 1.0955.1000
Дихлорметан

Дихлорметан Lachner 2,5 л
Дихлорметан на едро

Е...Наименование

Разфасофка кат.№
Електролит 1 л
Електролит за помедяване 1 л
Електролит наливен

Електролит туба 5 л
Еозин В. 25 гр
Еозин етил

Еозин жълто. 100 гр
Ериохром черно Т 10 гр.
Ериохром черно Т 100 гр.
Етил метил кетон 1 л
Етил метил кетон на едро
Етилацетат ЧЗА

Етиленгликол 1 л
Етиленгликол на едро
Етиленгликол туба 5 л
Етилметилкетон MERCK 2.5 л № 1.09708
Етилов алкохол  абсолютен 100 %MERCK
№1.00983.2500
Етилов алкохол 90% 950 мл
Етилов алкохол 96 % MERCK
№1.00971.2500
Етилов алкохол 96%
Етилов алкохол абсолютен 99.9% Алкалоид

Етилов алкохол абсолютен SIGMA туба 2,5 л № 32221

Ж...


Наименование

Разфасофка кат.№
Желатин 100/120 BLOOM хран. 1 кг
Желатин ЧЗА 100 гр.
Железен (III) окис 500 гр.
Железен (III) хлорид хексахидрат 500 гр.
Железен (III) хлорид хексахидрат чист

Железен (III) хлорид ЧЗА

Железен II хлорид тетрахидрат

Железен II хлорид тетрахидрат оп.100 гр.
Железен окис ЧЗА 900 гр.
Железен сулфат седемхидрат ЧЗА

Железен сулфат хидрат

Железен сулфат хидрат 500 гр.
Железен сулфид MERCK

Железен фосфат дихидрат 100 гр.
Железен цитрат 400 гр.
Желязо на прах ЧЗА

Желязо на прах ЧЗА 100 гр.
Желязо на тел Ф 0,2 мм Riedel 100 гр.
Желязо стандарт 1000 mg Fe
№ 1.09972.0001
Живачен (I) хлорид ЧЗА MERCK 100 гр.
Живачен (I) хлорид ЧЗА. 50 гр
Живачен двухлорид ЧЗА 100 гр.
Живачен двухлорид ЧЗА 50 гр.
Живачен йодид 100 гр.
Живачен йодид 50 гр.
Живачен нитрат . 0,5Н2О 50 гр.
Живачен оксид МERCK 250 гр.
Живачен сулфат ЧЗА 100 гр.
Живачен сулфат ЧЗА 50 гр.
Живачен тиоцианат 100 гр.

З...

 

Наименование

Разфасофка кат.№
Захараза ЧЗА 500 гр.

И...


Наименование

Разфасофка кат.№
Изоамилов алкохол ЧЗА

Изоамилов алкохол ЧЗА МERCK
№ 978
Изобутилметилкетон MERCK 2,5 л №1.06146
Изооктан ЧЗА MERCK 2.5л № 1.04727
Изооктан ЧЗА ЛАБСКАН 2.5 л
Изопорпанол ЧЗА

Изопропанол на едро
Изопропанол туба 5 л
Изопропанол чист

Имерсионно масло MERCK 100 мл № 1.04699
Имерсионно масло MERCK 500 мл № 1.04699
Имидазол. 250 гр
Индиго кармин 25 гр.
Индигокармин ЧЗАFluka 100 гр. № 57000
Индикаторни тръбички за СО. оп.10 бр

{tab=Й...

Наименование

Разфасофка кат.№
Йод метал ЧЗА

Йод метал ЧЗА. /кат.на опасност Xn,N/ 100 гр
Йод метал ЧЗА. 500 гр
Йод метал ЧЗА MERCK 500 гр.
Йодметан ЧЗА 100 мл Ridel
№ 03810
Йодододекан MERCK 25 мл к №820732

К...


Наименование

Разфасофка кат.№
Кадмиев карбона 100 гр.
Кадмиев окис чист 500 гр.
Кадмиев хлорид 100 гр.
Кадмий на гранули 250 гр.
Казеин MERCK 1 кг
Казеин 500 гр.
Какао прах натурално CR 10-12% оп. 1 кг
Какао прах натурално CR 10-12% торба 25 кг
Калаен (II) окис Riedel 100 гр. к.№14527
Калаен (II) хлорид дихидрат ЧЗА 100 гр.
Калаен (II) хлорид дихидрат ЧЗА 250 гр.
Калаен сулфат ЧЗА

Калаени аноди 5х200х500 внос Франция

Калай на гранули 100 гр.
Калай на пръчки

Калиев (мета) периодат 100 гр.
Калиев ацетат SIGMA
к.№ P1147
Калиев бикарбонат ЧЗА

Калиев бифталат ЧЗА. оп. 100 гр
Калиев бромат 250 гр.

Калиев бромид ЧЗА

Калиев бромид ЧЗА 500 гр.
Калиев дихидрогенфосфат торба 25 кг
Калиев дихидрогенфосфат ЧЗА

Калиев дихромат

Калиев дихромат MERCK
к.№1.04864.0500
Калиев дихромат Riedel
к.№12255
Калиев йодат ЧЗА. оп. 100 гр
Калиев йодид MERCK
№1.05443.0250
Калиев йодид на едро

Калиев йодид ЧЗА

Калиев йодид ЧЗА 100 гр.
Калиев йодид ЧЗА 500 гр.
Калиев карбонат MERCK 1 кг
Калиев карбонат торба 25 кг
Калиев карбонат хидрат ЧЗА

Калиев карбонат ЧЗА

Калиев карбонат ЧЗА Ridel
№ 31245
Калиев карбонат/Натриев карбонат MERCK
№1066832500
Калиев метабисулфит оп. 50 гр.
Калиев метабисулфит хран.

Калиев метабисулфит хран. торба 25 кг
Калиев метабисулфит ЧЗА

Калиев метабисулфит чист

Калиев нитрат техн.

Калиев нитрат ЧЗА

Калиев оксалат ЧЗА

Калиев оксалат ЧЗА. 500 гр
Калиев перманганат 500 гр.
Калиев перманганат МERCK
№ 1050821000
Калиев перманганат на едро
Калиев перманганат. оп. 20 гр
Калиев перманганат ЧЗА

Калиев персулфат ЧЗА

Калиев перхлорат ЧЗА 100 гр.
Калиев пироантимонат. 250 гр
Калиев пиросулфат 1 кг
Калиев пиросулфат ЧЗА

Калиев роданид ЧЗА

Калиев сорбат оп. 50 гр.
Калиев сорбат хран. 1 кг
Калиев сорбат хран. кашон 25 кг
Калиев сулфат ЧЗА

Калиев сулфит чист 400 гр.
Калиев ферицианид (ч.к.с.) ЧЗА 800 гр.
Калиев фероцианид (ж.к.с. ) хран. торба 25 кг
Калиев фероцианид (ж.к.с.) ЧЗА

Калиев флуорид ЧЗА 500 гр.
Калиев флуотитанит 500 гр.
Калиев фосфат бибазик безводен ЧЗА

Калиев фосфат бибазик безводен ЧЗА ПАНРЕАК 500 гр.
Калиев фосфат монобазик ЧЗА 500 гр.
Калиев хидроген йодат. 100 гр
Калиев хидроген фосфат трихидрат ЧЗА 500 гр.
Калиев хидрогенсулфат ЧЗА 1 кг
Калиев хлорид фармакопеен

Калиев хлорид ЧЗА

Калиев хлорид ЧЗА МERCK
№1.04936
Калиев хромат ЧЗА

Калиев хромат ЧЗА 500 гр.
Калиев цитрат оп.1кг
Калиева основа MERCK
№1.05033.1000
Калиева основа MERCK
№1050121000
Калиева основа техн. торба 25 кг
Калиева основа течна туба 5 л
Калиева основа ЧЗА

Калиева основа чиста

Калиева основа чиста торба 25 кг
Калиево - Алуминиев сулфат (стипца) ЧЗА

Калиево - Натриев карбонат ЧЗА

Калиево - Натриев тартарат (сегнетова сол) ЧЗА

Калиево Антимонил тартарат оп. 100 гр.
Калиево Антимонов тартарат

Калиево хромен (III) сулфат /стипца/

Калиево хромен(III) сулфат /стипца/ 500 гр.
Калиевоантимонов (III) оксидтартарат трихидрат

Калий - Титан (IV) флуор. 500 гр
Калий метал ЧЗА Fluka 100 гр. № 60030
Калциев ацетат MERCK 500 гр. № 1.02052
Калциев дихлорид без воден ЧЗА

Калциев дихлорид без воден ЧЗА 500 гр.
Калциев дихлорид Соловей хранит. торба 25 кг
Калциев дихлорид хранит. торба 25 кг
Калциев дихлорид хранителен 1 кг
Калциев карбонат МERCK 100 гр.
Калциев карбонат ЧЗА

Калциев карбонат ЧЗА 300 гр.
Калциев карбонат ЧЗА 500 гр.
Калциев карбонат ЧЗА 600 гр.
Калциев карбонат ЧЗА Riedel
№ 31208
Калциев карбонат торба 25 кг
Калциев лактат. оп. 500 гр
Калциев лактат пентахидрат разтворим MERCK 500 гр к.№1.02102
Калциев нитрат ЧЗА

Калциев окис

Калциев пропионат торба 25 кг
Калциев сулфат ЧЗА

Калциев фосфат торба 25 кг
Калциев хидроксид 600 гр.
Калциев хидроксид 750 гр.
Калциев хлорид ЧЗА Riedel
№ 12021
Калций метал Riedel 50 гр. к.№ 12001
Камфор MERCK 1 кг
Камфор фарм.. 500 гр
Канада балсам за микроскопи 100 мл
Канела оп. 1 кг
Канела торба 25 кг
Каприлова киселина 800 гр.
Карбазол МERCK ЧЗА 25 гр. № 255
Карбамидно лепило туба 6 кг
Карбоксилол ЧЗА МERCK
№ 9220
Кармин стандарт Fluka. ЧЗА 50 гр № 22000
Кварцов пясък

Кедрово масло 100 мл
Кетоглутарова киселина 10 гр.
Киселгур

Клодан 90/200 бавно разтворими таблетки кофа 2 кг
Клодан Д за дезинфекция оп. 1 кг
Клодан Д-18 табл.

Кобалтов оксид

Кобалтов сулфат хептахидрат ЧЗА 100 гр.
Кобалтов хлорид. 100 гр
Кобалтов хлорид 50 гр.
Кобалтов хлорид ЧЗА

Колодий MERCK
кат.№ 1.02644
Колофон

Колофон 100 гр.
Колхицин 1 гр. к.№ 234115
Комплексон II  MERCK
к.№ 1084171000
Комплексон II EDNA. 100 гр
Комплексон III MERCK
к.№1.08418
Комплексон III ЧЗА 500 гр.
Комплексон III ЧЗА 800 гр.
Комплексон ЧЗА торба 20 кг
Кореселин супер 900 мл
Коресилин 900 мл
Кофеин 100 гр.
Кофеин ЧЗА

Креатин монохидрат МERCK 25 гр.
Кристалвиолет 10 гр.
Кристалвиолет MERCK 100 гр.
Ксантхидрол Fluka 5 гр. к.№ 95580
Ксиленолоранж индикатор 10 гр.
Ксилол на едро

Л...


Наименование

Разфасофка кат.№
Лактоза 250 гр.
Лактоза ЧЗА

Лидокаин SIGMA 100 гр. №L7757
Лимонена киселина монохидрат ЧЗА

Лимонена киселина хранителна оп. 1 кг
Лимонена киселина хранителна торба 25 кг
Литиев флуорид 50 гр.
Литиев хидроксид монохидрат

Литиев хлорид 200 гр.
Лицин L 10 гр.

М...


Наименование

Разфасофка кат.№
Магнезиев карбонат /основен/ 200 гр.
Магнезиев нитрат хексахидрат 700 гр.
Магнезиев оксид ЧЗА 100 гр.
Магнезиев оксид 250 гр.
Магнезиев оксид ЧЗА

Магнезиев сулфат /английска сол/ 1 кг
Магнезиев сулфат /английска сол/ торба 25 кг
Магнезиев сулфат безводен ЧЗА 100 гр.
Магнезиев сулфат хептахидрат ЧЗА

Магнезиев флуорид MERCK
№ 5849
Магнезиев хлорид ЧЗА

Магнезий лента Ридел 25 гр. № 13103
Магнезий на прах MERCK 500 гр.
Магнезий на прах оп. 100 гр.
Магнезий на прах Панреак 500 гр.
Магнесон 10 гр.
Май-грюнвалд MERCK 2,5 л №1.01424
Малахитово зелено 10 гр.
Малеинов анхидрид MERCK
№ 800408.0100
Манган на гранули Riedel 500 гр.
Манганов (II) оксид 1 кг
Манганов (II) хлорид тетрахидрат

Манганов (II)хлорид тетрахидрат ЧЗА 500 гр.
Манганов (IV) оксид 1 кг
Манганов (IV) оксид торба 25 кг
Манганов карбонат 1 кг
Манганов карбонат торба 25 кг
Манганов сулфат  ЧЗА

Манганов сулфат монохидрат ЧЗА 250 гр.
Манит 250 гр.
Мед на прах 100 гр.
Мед на прах Fluka оп.1 кг
Мед на стружки 1 кг
Мед на тел 0,65х6 мм оп.1 кг
Мед фолио MERCK 250 гр. 1.02700
Мед фолио MERCK оп.1 кг 1.02700
Меден (I) оксид ЧЗА 100 гр.
Меден (I) оксид ЧЗА 500 гр.
Меден (I) хлорид 750 гр.
Меден (I) хлорид MERCK
№ 1.02739.0250
Меден (I) хлорид ЧЗА 250 гр.
Меден (II) оксид 500 гр.
Меден (II) оксид ЧЗА 100 гр.
Меден (II) хлорид Fluka оп.1 кг
Меден ацетат 450 гр.
Меден дихлорид ЧЗА 500 гр.
Меден йодид 25 гр.
Меден нитрат 50 гр.
Меден нитрат 500 гр.
Меден нитрат трихидрат ЧЗА

Меден оксид MERCK 7
№276
Меден перхлорат хексахидрат ALDRICH 100 гр.
Меден сулфат /син камък/ оп. 1 кг
Меден сулфат /син камък/ торба 40 кг
Меден сулфат петхидрат ЧЗА оп. 1 кг
Меден хидроксид 250 гр.
Меден хидроксикарбонат 100 гр.
Медицински бензин

Медицински бензин Lachner
Мелибиоза монохидрат MERCK
№ 1.12240.0005
Ментол 100 гр.
Меситилен ЧЗА MERCK
№ 805890
Метанилово жълто 25 гр.
Метанол 1 л
Метанол MERCK /за течна хромотография/
№ 1.06007.2500
Метанол Sigma-Aldrich 2,5 л № 34860
Метанол на едро
Метанол туба 5 л
Метилвиолет 10 гр.
Метилен бромид  Fluka 500мл № 66730
Метиленово зелено 25 гр
Метиленово синьо оп. 100 гр.
Метиленово синьо оп. 25 гр.
Метиленово синьо. оп. 50 гр
Метилметакрилат  Fluka
№ 64200
Метилметансулфонате SIGMA 25 мл №64294
Метилов алкохол ЧЗА

Метилоранж 0,1% разтвор оп. 100 мл
Метилоранж MERCK 100 гр.
Метилоранж 1кг
Метилоранж. оп. 25 гр
Метилоранж оп. 50 гр.
Метилоранж оп.100 гр.
Метилрот. оп. 25 гр
Метилрот оп. 50 гр.
Метилрот оп.10 гр.
Метилтимолблау 5 гр.
Метилхидрокси етилцелулоза. 100 гр
Метол 100 гр
Минерален терпентин

Митомицин С SIGMA
№М0503
М-крезол червено 5 гр.
Млечна киселина 100 мл
Млечна киселина хранит. 25 кг
Млечна киселина-чиста

Молибден оп . 10 гр.
Молибденов (VI) оксид оп. 100 гр.
Моно Етаноламин ЧЗА

Мордант блу Aldrich 25 гр. № 195219
Морфолин MERCK 500 мл № 1.15161
Мравчена киселина

Мравчена киселина туба 25 кг
Мурексид 50 гр

Н...


Наименование

Разфасофка кат.№
Натриев азид 100 гр.
Натриев азид 150 гр.
Натриев аскорбат (ELCONAT C)

Натриев ацетат безводен ЧЗА

Натриев ацетат трихидрат ЧЗА

Натриев бензоат оп. 50 гр.
Натриев бензоат хран. 1 кг
Натриев бензоат хран. торба 25 кг
Натриев бикарбонат хран. торба 25 кг
Натриев бикарбонат хранителен

Натриев бикарбонат ЧЗА

Натриев бикарбонат ЧЗА МERCK
№ 1.06323
Натриев бисмутат 250 гр.
Натриев бисулфит 39% р-р МERCK
№ 8.06356
Натриев бромид оп.100 гр
Натриев глутамат торба 25 кг
Натриев дихидроген фосфат хидрат оп. 1 кг к.№ 71504
Натриев дихидрогенфосфат дихидрат ЧЗА

Натриев дихидрогенфосфат -чист

Натриев дихлороизоцианурат Aldrich
к.218928500
Натриев дихромат дихидрат

Натриев дихромат дихидрат торба 25 кг
Натриев етилживачен тиосалицилат Fluka
№71230
Натриев йодид MERCK
№1.06523.0100
Натриев карбонат (калц. сода тежка)

Натриев карбонат (калцинирана сода) техн.

Натриев карбонат /калцинирана сода/ техн. на едро
Натриев карбонат безводен MERCK
к.№ 1063921000
Натриев карбонат безводен ЧЗА

Натриев карбонат декахидрат чист 500 гр.
Натриев метабисулфит

Натриев метабисулфит хранителен торба 25 кг
Натриев метабисулфит ЧЗА Шарлау. оп. 500 гр
Натриев метасиликат торба 25 кг
Натриев молибдат ЧЗА оп.100 гр.
Натриев нитрат технически оп. 1 кг
Натриев нитрат технически торба 25 кг
Натриев нитрат ЧЗА

Натриев нитрит техн. внос оп. 1кг
Натриев нитрит техн., внос на едро
Натриев нитрит ЧЗА

Натриев оксалат 800 гр.
Натриев перборат фарм.

Натриев пероксид. 50 гр
Натриев персулфат оп. 250 гр.
Натриев пирофосфат (SAPP) торба 25 кг
Натриев пропионат торба 25 кг
Натриев салицилат 250 гр.
Натриев салицилат торба 25 кг
Натриев селенит 100 гр.
Натриев сулфат безводен MERCK
№1066491000
Натриев сулфат безводен ЧЗА

Натриев сулфат декахидрат /глауберова сол/ торба 25 кг
Натриев сулфат декахидрат 1 кг
Натриев сулфат техт. оп.1 кг
Натриев сулфат торба 50 кг
Натриев сулфид ЧЗА

Натриев сулфид ЧЗА оп. 100 гр.
Натриев сулфит безводен ЧЗА

Натриев тартарат 500 гр.
Натриев тетрафенил борат 50 гр.
Натриев тиосулфат петхидрат

Натриев тиосулфат петхидрат МERCK
№ 1065161000
Натриев тиосулфат петхидрат ЧЗА

Натриев триполифосфат (STPP) хран. 1 кг
Натриев триполифосфат техн. торба 25 кг
Натриев флуорид MERCK
к.№ 1064411000
Натриев флуорид ЧЗА

Натриев формиат ЧЗА Австрия

Натриев фосфат 12 хидрат 700 гр.
Натриев фосфат бибазик 12 хидрат ЧЗА

Натриев фосфат бибазик безводен ЧЗА

Натриев фосфат бибазик дихидрат ЧЗА

Натриев фосфат третичен ЧЗА

Натриев хидроген сулфат торба 25 кг
Натриев хидроген сулфат ЧЗА

Натриев хидроген тартарат монохидрат Fluka
№71680
Натриев хидрогенфосфат безводен

Натриев хипофосфит

Натриев хипофосфит MERCK
к.№ 4646
Натриев хипохлорид 100% туба 5 л
Натриев хипохлорид 30% туба 5 л
Натриев хипохлорид 50% туба 5 л
Натриев хипохлорид на едро
Натриев хлорид MERCK
№1.06404.0500
Натриев хлорид на таблетки торба 25 кг
Натриев хлорид ЧЗА

Натриев хлорид чист - таблетки 1кг.
Натриев хлорид чист торба 25 кг
Натриев хлорид-чист

Натриев цикламат СР хран. 500 гр.
Натриев цикламат СР хранителен торба 25 кг
Натриев цитрат 5,5 хидрат ЧЗА

Натриев цитрат Fluka к. 1 кг № 71406
Натриев цитрат дихидрат торба 25 кг
Натриев цитрат дихидрат хран. 1 кг
Натриев цитрат дихидрат ЧЗА

Натриева основа (течна)

Натриева основа (течна) 5л.
Натриева основа /перли/  чиста 1 кг
Натриева основа /перли/ на едро
Натриева основа 0,1N 1 л
Натриева основа 0,1N туба 5 л
Натриева основа MERCK
№1.06498.1000
Натриева основа люспи 1 кг
Натриева основа люспи торба 25 кг
Натриева основа ЧЗА 1 кг
Натрий метал
к.№ 6260
Нафталин на прах оп.50 гр.
Неслеров реактив MERCK оп. 500 мл к.№1.09028
Неслеров реактив MERCK 500 мл кат.№1.09028
Нигрозин водоразтворим 25 гр.
Нигрозин спирторазтворим 100 гр.
Нигрозин спирторазтворим 50 гр.
Никелов карбонат 950 гр.
Никелов нитрат хексахидрат 500 гр.
Никелов сулфат хептахидрат ЧЗА

Никелов сулфат ЧЗА 1.750 кг
Никелов хлорид техн.

Никелов хлорид хексахидрат  чист

Никелов хлорид ЧЗА

Никотинамид 100 гр.
Нинхидрин 100 гр.
Нитразин жълто Fluka 10 гр. к.№ 72550
Нитроцелулозен лак 750 мл
Нишесте 500 гр.
Нишесте Fluka 1кг к.№ 85649
Нишесте Fluka 250 гр. к.№ 85649
Нишесте Fluka индикатор 100 мл к.№85655
Нишесте картофено торба 25 кг
Нишесте неразтворимо 250 гр.
Нишесте пшенично 500 гр.
Нишесте пшенично 750 гр.
Нишесте пшенично торба 25 кг
Нишесте разтворимо MERCK
№ 1.01252.1000
Нишесте царевично торба 25 кг
Нишесте ЧЗА Полско 500 гр.
Нишесте ЧЗА Полска 750 гр.


О...


Наименование

Разфасофка кат.№
Оксалова киселина

Оксалова киселина MERCK
№1.00495.0100
Оксалова киселина MERCK
к.№1004921000
Оксалова киселина торба 25 кг
Оксалова киселина ЧЗА

Оксихинолин 100 гр.
Октанова киселина MERCK 250 мл №100193
Октанол кФЛУКА 100 мл .№ 74850
Олеинова киселина чиста

Оловен (II) карбонат 100 гр.
Оловен (II) нитрат MERCK
№ 1.07397.1000
Оловен (II) окис

Оловен (II) окис ЧЗА 100 гр.
Оловен (II) сулфат ЧЗА 100 гр.
Оловен (IV) оксид 200 гр.
Оловен (IV) оксид на едро
Оловен (IV) оксид ЧЗА

Оловен ацетат ЧЗА

Оловен ацетат ЧЗА 500 гр.
Оловен минимум Riedel

Оловен нитрат ЧЗА

Оловен нитрат ЧЗА 100 гр.
Олово на гранули

Олово на гранули ЧЗА 100 гр.
Орто-Фталова киселина ЧЗА. 500 гр
Орцеин 5 гр.
Орцинол Sigma 5гр. к.№ О1875
Орцинол монохидрат Sigma 5 гр. к.№01875
О-толидин Fluka 100 гр. №16222
О-Фенантролин 10 гр.
Оцетна киселина MERCK 1 л №1.00063
Оцетна киселина  МERCK 2,5 л №1.00063
Оцетна киселина Riedel 2,5 л к.№33209
Оцетна киселина ЧЗА  Lachner

Оцетна киселина-хран. на едро

П...


Наименование

Разфасофка кат.№
Парафин Е 61 гранули

Парафин Е11 плочи

Парафин Е22 плочи техн.

Парафин Е4 хран. на плочи

Парафин Е45 гранули бял

Парафин Е6 хран.люспи

Парафин Е64 плочи техн.

Парафин за хистоMERKC
.№1.15161
Парафин течен MERCK 1 л
Парафин течен MERCK
№ 1.07162.2500
Парафин течен на едро
Парафин течен олеум 1 л
Парафин течен фарм. 1 л
пара-Формалдехид таблетки Panreac 50 гр.
Пептон за микробиология 100 гр.
Перфил 100 гр.
Перфил 300 гр.

Перхидрол (водороден прекис) 30%

Перхидрол (водороден прекис) 50%

Перхидрол (водороден прекис) 50% туба 5л / 5,9кг
Перхидрол (водороден прекис) 50% туба 65 кг
Перхидрол (водороден прекси 60%) туба 65 кг
Перхидрол 30% MERCK
к.№ 1.072102500
Перхлоретилен

Перхлоретилен на едро

Перхлорна киселина Sigma 2,5л к.№ 30755
Перхлорна киселина ЧЗА МERCK
№519
Петролеев етер ЧЗА  Lachner

Пикринова киселина 1,3% р-р Fluka
к.№802872
Пикринова киселина ЧЗА 50 гр.
Пиридин Lachner
Пиридин ЧЗА 2,5 л
Пиридин ЧЗА Fluka 2,5 л.
Плаки за общо микробно число MERCK
№ 1.02139.0001
Плаки хромотографски Al MERCK
№ 105550
Плаки хромотографски MERCK силикагел 60F254

Плаки хромотографски Аl Ридел
к.№ 11003
Плаки хромотографски силикагел  MERCK
№ 105554
Плаки хромотографски силикагел Ридел
к.№ 37334
Плаки хромотографски силикагел Ридел
к.№ 37335
Плаки хромотографски силикагел Ридел
к.№ 37583
Поли(метил хидроген силоксан) MERCK 250 мл
Поливинил алкохол 400 гр.
Поливинил алкохол чист

Полиетилен гликол ПЕГ 400
Пропанол Флука 2,5 л к.№ 82092
Пропаргил алкохол Fluka 1 л к.№ 81820
Пропилен гликол варел

Пропилен гликол оп. 1 л
Пропилен гликол туба 5 л

Р...


Наименование

Разфасофка кат.№
Разредител

Разредител АМВ 0,9 л
Разсол

Разтвор за определяне на флуориди TISAB
к.№1.15368.0500
Разтвор калибрационен 1413 μs/cm 20 мл
Разтвор на солна киселина

Разтворител

Разтворител БЛТ 100

Реактив за определяне на киселинност на кр.мляко

Реактиви за хлор и рН к-т
к. №6028 BL
Резорцин 100 гр.
Рений Никел 1 кг
Рициново масло-фарм.

р-Крезол MERCK
№ 8.05223.0100
рН коректор (-) СТХ 10 оп. 1,5 кг
рН коректор (+) СТХ 20 оп. 1,5 кг
р-Нитроанилин 25 гр.

Рода супер дезинфектант за повърхности и яйца оп. 1 кг
Родамин Б 25 гр.
Родасан почистващ и дезигфектиращ препарат оп. 1 кг
Розалова киселина. оп. 10 гр
Рубиноклеас 10 гр.
Рутин хидрат /кверцитин 3-рутинозид/ SIGMA
R5143-50G

С...


Наименование

Разфасофка кат.№
Салицилов алдехид-ЧЗА 700 мл
Салицилова киселина 350 гр.
Салицилова киселина торба 25 кг
Салицилова киселина ЧЗА 500 гр.
Салицин D-(-) Fluka 50 гр № 84150
Сапонин рейн  Fluka 500 гр. № 84510
Сафранин Т 10 гр.
СафранинТ 25 гр.
Себацинова киселина 100 гр.
Селен 25 гр.
Селен на прах 50 гр.
Серин D  МERCK 5 гр. №10124
Серин DL  . 25 гр
Силика гел 60 за кол.хромотография Fluka
к.№ 60743
Силикагел блаугел 250 гр.
Силикагел блаугел кристали 250 гр.
Силикагел блаугел перли 250 гр.
Силикагел-чист

Силикагел-чист торба 35 кг
Силикаген индикиран перли 250 гр.
Силиконова смазка /за лаб.цели/ 18 гр.
Силициев двуокис ЧЗА 1 кг
Синка оп. 100 гр.
Соево брашно торба 20 кг
Сол AXAL

Сол техническа

Солна киселина 35% Lachner

Солна киселина MERCK 2,5 л №1.00317
Солна киселина Riedel 2,5 л к.№307721
Солна киселина техн. 1 л
Солна киселина техн. на едро
Солна киселина техн.- туба 5 л
Солна киселина ЧЗА

Солна киселина-чиста

СОС -Калиеви йони

СОС Калциеви йони

СОС -Магнезиеви йони

СОС -Натриеви йони

СОС -Сулфатни йони

СОС -Хлорни йони

Спирт етилов 70% оп.1 л
Спирт етилов 95% оп. 1 л
Спирт за горене /техн.денатуриран/

Спирт за горене /техн.денатуриран/ на едро
Спирт за горене 95% технически оп. 1 л
Сребърен (I) оксид-чист 10 гр.
Сребърен бромид ЧЗА 25 гр.
Сребърен йодид ЧЗА 25 гр.
Сребърен нитрат MERCK
№1.01512.0025
Сребърен нитрат ЧЗА 100 гр.
Сребърен нитрат ЧЗА 20 гр.
Сребърен сулфат 10 гр.
Сребърен сулфат 100 гр.
Сребърен сулфат оп. 20 гр.
Сребърен сулфат оп. 200 гр.
Сребърен хлорид 25 гр.
Стандарт желязо проследим MERCK
к.№ 1703260100
Стандарт Титан за ICP MERCK
к.№ 1703630100
Стандартен разтвор на NaF във вода 1000 mg/l
к.№1.19814.0500
Стандартен р-р CAPRОAN /EDETA/ 1000ml
Стандартен р-р CAPURAN /Ni/ 500ml
Стандартен р-р за ААS /Pb/ 500ml
Стандартен р-р за проводимост 1,41 ms 500 мл
Стандартен р-р на Олово 10 гр./л оп. 1 л
Стеарин техн.

Стеарин фарм.

Стирен Fluka
к.№85960
Судан III ЧЗА Fluka 100 гр. №86005
Судан IV 10 гр.
Сулфаминова киселина чиста оп. 1 кг
Сулфанилова кселина ЧЗА 750 гр.
Сулфорил хлорид Fluka
к.№ 862121
Сулфосалицилова киселина  MERCK
к.№80069111000
Сулфосалицилова киселина ЧЗА 500 гр.
Суха сурватка LACTINA

Суха сурватка LACTINA торба 25 кг
Сяра на кристали ЧЗА

Сяра на прах техн.

Сяра на прах техн. Торба 25 кг
Сяра ЧЗА 250 гр.
Сярна киселина 96% Lachner 1 л
Сярна киселина Fluka 2,5 л № 30743
Сярна киселина MERCK 2,5 л №100731
Сярна киселина техническа на едро
Сярна киселина тихническа туба 5 л
Сярна киселина ЧЗА


Т...


Наименование

Разфасофка кат.№
Талиев нитрат ЧЗА 100 гр.
Талк леарски торба 50 кг
Талк фармакопеен 1 кг
Талк фармакопеен торба 25 кг
Танин 100 гр.
Танин 200 гр.
Танин 350 гр.
Танин 500 гр.
Телкотен

Терпентиново масло 1 л
Терт-бутанол Fluka 2,5 л к.№ 19470
Тест за активен хлор Б

Тест за обща твърдост 3-21d MERCK
№ 1.10025.0001
Тест за твърдост на водата-Б

Тест за твърдост на омекотена водата Б

Тест за хигиенен контрол MERCК 50 теста
Тест Оксифрит MERCК 60 теста
Тест рН Б

Тест хлор MERCK
№14670
Тест хлор MERCK
к.№1.17923
Тест хлор и рН Б

Тестер за хлор и рН
к. №5298BL
Тетракис(трифенилфосфин) паладиум MERCK 5 гр.
Тетрахидрофуран Riedel
к №33709
Тетрахлорметан чист

Тиаминиумдихлорид ЧЗА MERCK 25 гр. №8181
Тимол 300 гр.
Тимол 50 гр.
Тимол 500 гр.
Тимол блау 5 гр.
Тимолфталейн 20 гр.
Тиоацетамид Sigma 25g к №72502
Тиокарбамид

Тиоуреа 100 гр.
Тирозин L Sigma 50 гр.
Титандиоксид TR 92 торба 25 кг
Титандиоксид Анатас торба 25 кг
Титандиоксид Кемира 660 торба 25 кг
Титанов диоксид Анатас оп.1 кг
Титреплекс II 100 гр. MERCK
№535
Титризол Желязо MERCK
№ 1.09972.0001
Толуол 1 л
Толуол ЧЗА Lachner

Триетаноламин

Триетиламин ЧЗА

Тризон наливен

Тринатриев фосфа додекахидрат торба 25 кг
Тринатриев фосфат торба 40 кг
Тринатриев фосфат додехидрат ЧЗА

Триплекс хлор,коагулант и алгецид СТХ392

Трипсин 200 гр.
Триптофан 10 гр.
Трис MERCK к 500 гр. .№ 1.08387
Тритон Х 100
№ 1.08603.2500
Трихлоретилен

Трихлороетилен на едро
Трихлороцетна киселина оп. 250 гр.
Туийн 20 Sigma /Полиоксиетилен сорбитан/ 25 мл k.№ Р1379
Туийн 80 250 мл Fluka
к.№ 93781

У...


Наименование

Разфасофка кат.№
Уранил нитрат ЧЗА 25 гр.
Уреа

Уреа (Карбамид)ЧЗА 500 гр.
Уреа торба 50 кг
Уридин 1 гр.

Уротропин техн.

Уротропин торба 25 кг
Уротропин ЧЗА MERCK 100 гр. №1.04343

Ф...


Наименование

Разфасофка кат.№
Фенантролин акванал Riedel
к.№70205
Фенил алкохол Fluka 1 л к.№ 7786
Фенил дисулфид Аldrich 50 гр. к.№ 169021-50G
Фенил селенил бромид MERCK 10 гр. № 818062
Фенилантранилова киселина MERCK. оп.100 гр № 18209790100
Фенилендиаминдихидрохлорид 100 гр.
Фенилендиаминдихидрохлорид 50 гр.
Фенилселенил бромид Флука 25 гр. к № 243965
Фенилселенил хлорид  Флука 10 гр
Фенол

Фенол кристализиран ПАНРЕАК  ЧЗА 500 гр. 144852
Фенол кристализиран ПАНРЕАК  ЧЗА 300 гр. 144852
Фенол рот /индикатор/ 10 гр.
Фенол рот /индикатор/ 100 гр.
Фенолфталейн 1% р-р 100 мл
Фенолфталейн торба 25 кг
Фенолфталейн ЧЗА. 100 гр
Фенолфталейн ЧЗА 50 гр.
Фенолфталейн ЧЗА 500 гр.
Фероин MERCK 500 мл кат.№1.09161
Фиксал  рН 3 Ридел

Фиксал  рН 5 Ридел

Фиксал рН 10 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 3 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 3 МERCK

Фиксал рН 4 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 5 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 5 МERCK

Фиксал рН 6 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 7 Б за 500 мл р-р

Фиксал рН 9 Б за 500 мл р-р

Флороглуцинол ФЛУКА 25 гр. к.№ 79330
Флуорексон оп.1 гр.
Флуороводородна киселина 40%

Флуороводородна киселина 40%  MERCK
К.№1003382500
Флуороводородна киселина 70% на едро
Флуороводородна киселина Riedel 40% ЧЗА

Формалин на едро
Формалин оп. 1 л
Формалин стабилизиран- туба 5 л
Формастер дезинфектант
Фосформолибденова киселина 25 гр.
Фосфорна киселина 100 гр.
Фосфорна киселина 39%

Фосфорна киселина 85% MERCK
к.№ 1005732500
Фосфорна киселина 85% хран.

Фосфорна киселина 85%-хран. на едро
Фруктоза

Фуксин за микробиология 100 гр.
Фуксин за микробиология 50 гр.
Фумарова киселина-фарм.Х...


Наименование

Разфасофка кат.№
Хексан

Хематоксилин ЧЗА Лоба 10 гр. № 15633
Хемихидрат. MERCK 1 гр № 820319
Хептан

Хептан оп. 25 л
Хиде повдер МERCK 100 гр. № 4332
Хидразин дихидрохлорид Fluka 100 гр. к.№ 53840
Хидразин дихидрохлорид Fluka 100g № 53840
Хидразин сулфат 500 гр.
Хидроксил амониев сулфат 500H МERCK
№4617
Хидроксиламин хидрохлорид. 500 гр
Хидроксиламин хидрохлорид ЧЗА 100 гр.
Хидрохинон за синтез. Панреак 500 гр 161351
Бърз разтворим хлор 55% СТХ 200 оп. 1 кг
Хлорамин В за дезинфекция

Хлорамин Т Fluka 1 кг к.№23270
Хлорамин Т MERCK 250 гр. кат.№1.02426
Хлоранил Fluka ЧЗА 50 гр. № 23280
Хлорна вар торба 25 кг
Хлорна вар торба 5 кг
Хлороформ ЧЗА

Хлороформ чист

Хлороцетна киселина MERCK
№ 8.00412.1000
Хлорсукцинимид Fluka 100 гр. к.№26370
Холестерин Fluka 100 гр. №26740
Хромен (III) окис 300 гр.
Хромен (III) окис 350 гр.
Хромен (III) оксид

Хромен анхидрид оп.500 гр.
Хромен хлорид 100 гр.
Хромен хлорид хексахидрат 100 гр.
Хромова паста

Хромотропова киселина Fluka 50 гр. №27160

Ц...


Наименование

Разфасофка кат.№
Цезиев флуорид Fluka 50 гр.
Церезин ЕЦ1

Циклохексанон

Цинк на гранули

Цинк на гранули 100 гр.
Цинк на прах

Цинк на прах оп.100 гр.
Цинков ацетат ЧЗА

Цинков нитрат 6-хидрат ЧЗА

Цинков окис 1 кг
Цинков окис 25 кг
Цинков сулфат-7хидрат торба 25 кг
Цинков сулфат-7хидрат ЧЗА

Цинков сулфат-7хидрат ЧЗА торба 25 кг
Цинков хлорид безводен на едро
Цинков хлорид безводен чист

Цинкови аноди валцовани 10х200х400  Франция

Циркониев (IV) оксид ФЕРАК 1 кг
Цистеин L  Fluka 10 гр. к.№ 30090

Я...


Наименование

Разфасофка кат.№
Ябълчена киселина

Ябълчена киселина хран. торба 25 кг
Янтарна киселина ЧЗА


 

Адрес

гр. Шумен
ул. "Индустриална"
п.к. 9700

За информация и поръчки

Тел.: 054 86 99 32;
Факс: 054 86 99 32;
GSM: 0878 921 753,
GSM: 0888 921 753;
e-mail: labo_him@abv.bg

Работно време

понеделник - петък
08:00 - 16:30

WEB, Software, Hardware